Nowe zasady udostępniania obiektów - od 18 maja

Szanowni Państwo,


zgodnie z wytycznymi zapowiedzianymi w dniu 13.05.2020 r. przez przedstawicieli Rady Ministrów, od 18.05.2020 r. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław zmienia część zasad dotyczących korzystania z obiektów sportowych.


Poniżej znajdują się:

Prognozowana procedura organizacji zajęć sportowych na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław (plik: 1 Procedura), Zasady bezpieczeństwa sanitarnego na obiektach MCS Wrocław (plik: 2 Zasady) oraz Lista udostępnianych obiektów (plik: 6 Lista obiektów) Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.


Wprowadzono następujące zmiany:

1. Wznowienie udostępniania hal sportowych (zgodnie z podanymi limitami osób),

2. Zwiększenie limitów liczby osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym.


Podział na godziny "ogólnodostępne" (10-14 od poniedziałku do piątku oraz 8-12 w soboty i niedziele) i godziny objęte rezerwacjami dla klubów sportowych (15-20 od poniedziałku do piątku) zostaje utrzymany.


Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, wszystkie aktualne rezerwacje długoterminowe (złożone do 15 stycznia 2020 r.), zostają skrócone do końca czerwca 2020 r.

Uwaga! Parkingi na terenie obiektów będą nieczynne!


Serdecznie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami i zastosowanie się do powyższych wytycznych - tylko spełnienie poszczególnych warunków umożliwi nam sprawne i bezpieczne udostępnianie obiektów sportowych.


Dyrekcja Młodzieżowego Centrum Sportu


PROCEDURA


ZASADY 


OŚWIADCZENIE KLUBU


OŚWIADCZENIE RODZICA


KLAUZULA


LISTA OBIEKTÓW