Zmiany w regulaminie rezerwacji obiektów i nowe zarządzenie Prezydenta Wrocławia

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław wprowadza zmiany w regulaminie i systemie rezerwacji obiektów. Proces został uproszczony. Pojawiły się także nowe pozycje w cenniku i zarządzenie dotyczące specjalnych ulg.


Na podstawie zarządzeń Prezydenta Wrocławia z 5 stycznia 2023 roku, MCS Wrocław wprowadził w życie nowy regulamin. Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. zasad udzielania ulg w opłatach do złotówki netto, ujednolicenia cen i uproszczenia podziału na grupy podczas rezerwacji obiektów.


Ceny i zasady wynajmu


Podstawowe wysokości opłat nie zostały zmienione. W cenniku pojawiły się jednak nowe pozycje. Do tej pory, cena za wynajem hali piłkarskiej była zależna od pory, w której obiekt miał zostać udostępniony. Godzina rezerwacji nie ma obecnie wpływu na opłatę. Grupa pierwsza za usługę zapłaci 100 zł netto, grupa druga 150 zł netto, a trzecia 200 zł netto.

Zmieniają się także zasady wynajmu Stadionu Olimpijskiego i terenów MCS-u. Ceny za udostępnienie obiektu innego niż Pola Marsowe pozostaje bez zmian. Kwota za dobowy wynajem Pól jest teraz zależna od charakteru imprezy i wynosi od 2,5 tys zł netto do 25 tys zł netto.


W przypadku Stadionu Olimpijskiego, rezerwacje mogą dotyczyć jedynie trybuny zachodniej lub całego obiektu. Ceny nadal mieszczą się w spektrum od 3,5 tys zł netto do 40 tys zł netto za dobę.


Nowe pozycje w cenniku


Dzięki zmianom pojawiły się nowe pozycje objęte systemem rezerwacji. Są to m.in. sale VIP, Super VIP i przestrzeń konferencyjna Stadionu Olimpijskiego oraz tor pływacki na basenie GEM. Wprowadziliśmy także karnety do Centrum Sportów Ekstremalnych. Szczegóły można znaleźć w zaktualizowanym cenniku - bit.ly/3XNWudv


Nowy system klasyfikacji grup i ulgi w opłatach


Kolejną nowością jest uproszczenie systemu klasyfikacji. Nie obowiązuje już punktacja ani kategorie przedmiotowe. Kluby i związki sportowe, które działają na terenie Wrocławia zostały automatycznie przyporządkowane do grupy pierwszej. W drugiej znajdują się podobne podmioty, ale funkcjonujące poza granicami naszego miasta. W grupie trzeciej znajdziemy m.in. klientów komercyjnych czy grupy niesformalizowane.


Dzięki drugiemu Zarządzeniu, pojawiła się możliwość wystąpienia o przyznanie specjalnej ulgi w opłatach dotyczących udostępniania obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław. Będzie można ją otrzymać z tytułu osiągnięcia wybitnego indywidualnego lub drużynowego wyniku sportowego w poprzednim roku kalendarzowym oraz wykorzystania określonej liczby godzin rezerwacji, również w minionym roku kalendarzowym. W ramach przyznanej ulgi, jeden wybrany podmiot wykorzystać może maksymalnie 60 godzin rezerwacji. Zniżki do kwoty 1,00 zł netto udziela się maksymalnie 5 podmiotom rocznie i obowiązuje ona od dnia
otrzymania przez MCS Wrocław decyzji Prezydenta Wrocławia. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie - bit.ly/3H6AW4U


Termin na składanie wniosków dotyczących ulg to 1-15 stycznia każdego roku. Ze względu na decyzję dyrektora MCS-u, w 2023 roku dokumenty można wysyłać do 15 lutego. Szczegóły znajdują się w regulaminie - bit.ly/3ZN10e2.


Zapraszamy do korzystania z naszych obiektów!


Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mcs.wroc.pl. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres . Życzymy miłego korzystania z obiektów Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław