Ułatwienia dostępu

Wrocławskie obiekty w najwyższej formie. Stadion Sportowy "Zakrzów"

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław kontynuuje swoje starania, aby obiekty sportowe na terenie miasta były utrzymywane na najwyższym poziomie. Przykładem tych działań są kompleksowe prace przeprowadzone na różnych boiskach sportowych, w tym na Stadionie Sportowym "Zakrzów". Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o ostatnich zabiegach oraz planach na przyszłość dla kilku kluczowych boisk na tym obiekcie.


Płyta główna boiska sportowego naturalnego – do piłki nożnej


W ostatnim czasie na płycie głównej boiska przeprowadzono szereg specjalistycznych zabiegów agrotechnicznych. Wśród nich znalazły się:

●    Oczyszczenie boiska przy użyciu szczotki i zgrzebła
●    Aeracja wraz z piaskowaniem
●    Wgłębny dosiew trawy
●    Nawożenie wiosenne
●    Uzupełnienie ubytków i nierówności
●    Oprysk na choroby grzybowe
●    Wymiana siatek w bramkach
●    Naprawa wyposażenia sportowego po przerwie zimowej
●    Malowanie linii
●    Przygotowanie ręcznego systemu nawadniania do sezonu
●    Wymiana bramek mobilnych wraz z siatkami


Planowane kolejne sukcesywne zabiegi obejmują:
●    Aerację i piaskowanie
●    Nawożenie
●    Opryski
●    Uzupełnianie ubytków
●    Wgłębny dosiew trawy


Płyta główna boiska sportowego naturalnego – do baseballa


Wykonane zabiegi agrotechniczne na boisku baseballowym to:
●    Oczyszczenie boiska przy użyciu szczotki i zgrzebła
●    Oprysk na choroby
Dodatkowe prace związane z boiskiem:
●    Naprawa wyposażenia sportowego po przerwie zimowej
●    Malowanie linii
●    Serwis i przegląd wiosenny systemu nawadniania boiska
●    Usuwanie przerostów
●    Naprawa elementów systemu nawadniania
Planowane kolejne sukcesywne zabiegi:
●    Oczyszczanie boiska
●    Oprysk na choroby
●    Uzupełnianie ubytków


Płyta boiska sztucznego (nawierzchni trawiastej) – do baseballa


W przypadku boiska sztucznego przeprowadzono:
●    Usuwanie materii organicznej i zanieczyszczeń z boisk sztucznych
●    Szczotkowanie i uzupełnianie ubytków granulatu
Planowane kolejne sukcesywne zabiegi obejmują:
●    Naprawy interwencyjne
●    Uzupełnianie ubytków
●    Uzupełnianie granulatu
●    Czyszczenie nawierzchni


Prace ogólne na obiekcie


Oprócz prac dedykowanych poszczególnym boiskom, na terenie obiektu przeprowadzane są również działania ogólne, takie jak:
●    Sukcesywna pielęgnacja drzewostanu, usuwanie jemioły, usuwanie posuszu, przerostów
●    Naprawa i serwis elementów placu zabaw
●    Naprawa systemu monitoringu
●    Gruntowny serwis i naprawa traktora koszącego
●    Wymiana źródeł światła w budynku szatniowo-sanitarnym
●    Przeglądy okresowe i serwisy instalacyjne (w trakcie – cykl całoroczny)
●    Bieżąca eksploatacja: koszenie, sprzątanie, drobne naprawy
Dzięki konsekwentnej realizacji tych działań Stadion Sportowy "Zakrzów" pozostaje w bardzo dobrym stanie, oferując mieszkańcom odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji przez cały rok.